Počátek vzniku fotbalové party Lazaret se datuje k podzimu roku 1997. Vše začalo zimní tělocvičnou na Ekonomce, kde se scházela parta na fotbálek, tehdy jeątě pod hlavičkou Nemocnice ve Svitavách.  Někdy, v tomto čase přišel návrh z party udělat mužstvo. S vizí přišel Petr Konfršt (Čtvrtek), tu on doplnil o dresy a na jaře roku 1998 se Lazaret poprvé přihlásil do Svitavské městské ligy v malé kopané. Tehdy ještě probíhala Městská liga na škvárovém hřišti v Lačňově. O tuto ligu se tehdy staral neúnavný Zdeněk Štika.

Soutěž Městské ligy sebou přinášela pravidelnost hracích dnů, a tak i v tomto roce se utvořil základ Lazaretu, který funguje doposud. První ročník soutěže přinesl i první dílčí úspěchy a mužstvo Lazaretu se vyšplhalo na 5. místo v devítičlenné tabulce.V roce 1999 Městská liga pro Lazaret přinesla opět umístění v devítičlenné tabulce , tentokrát na 6 .místě.

Rok 2000 přinesl krizi v Městské lize a tak tento rok jako i spoustu následujících se Městská liga nepořádala. V této situaci nechtěl být Lazaret odkázán na ukončení svých účastí na poli sportovním, a tak přicházely účasti na jiných turnajích. V roce 2000  se Lazaret stal stálým účastníkem turnaje  malé kopané v Blatci, kde jsme jako nováčci na poli moravských družstev došli k prvnímu velkému vítězství. Nyní se píše rok 2007, blatecký turnaj jsme nevynechali a doufáme, že snad i nadále se budeme  tohoto pěkného a zajímavého turnaje zúčastňovat. Od roku 2000 jsme se účastnili spousty turnajů,z nichž nelze nevzpomenout turnaj na Vysokém poli, futsalové turnaje v Litomyšli, Pohár starosty Javorníka aj.

Ve chvíli, kdy ve Svitavách vznikla víceúčelová sportovní hala na Střelnici, se družstvo Lazaretu rozhodlo, že tento stánek využije k pořádání futsalového turnaje pod svoji hlavičkou a názvem LAZARET CUP. Tato myšlenka se zrodila v roce 2002, kdy jsme uspořádali 0. ročník turnaje, od té doby každoročně pokračujeme v jeho organizaci.

Vzhledem k tomu, že roky přibývají a ty nezastavíme, přišla v roce 2004 doba, kdy členové Lazaretu poprvé vstoupili na pole veteránské a účastnili se prvního veteránského turnaje v Čisté (pozn. vstupní věk hráčů nad 35 let). Roku 2005 se podařilo tento turnaj vyhrát. Předpokládáme, že se tohoto turnaje budeme i nadále zůčastňovat a zde Vás informovat o výsledcích.

Roku 2005 na podzim se podařilo na místním Gymnáziu vybudovat pěkný sportovní stánek na malou kopanou s umělým povrchem. Pod záštitou vedení Gymnázia Svitavy se na jaře 2006 pořádá první vstupní turnaj malé kopané po dlouhé době. To dalo impuls k dohodě mezi Gymnáziem a Lazaretem a společnými silami uspořádat pro rok 2006-2007 1. ročník Městské ligy ve Svitavách. Hrací systém tohoto turnaje je odehrání podzimní části a jarní části. Pro podzim roku 2007 se již v tuto dobu připravuje zahájení i 2. ligy, která by měla celou soutež zatraktivnit. Nepodařilo se najít dostatečný počet týmů pro pořádání 2. ligy MLMK, ale do jara 2012 jsme v prostoru gymnázia Svitavy vydrželi. Po mírných neshodách a názorové odchyllnosti končí naše éra na umělém povrchu za gymnnáziem.  Zde jsme odehráli pěkných 6. ročníků. Nastala trochu doba tápání a nejistoty, zda se bude v rozjeté soutěži pokračovat. Ve spolupráci s Městem Svitavy a hlavně firmy Sportes za velkého přispění Reného Hnáta, jako  spráce areálu se podařilo vyjednat nájem na nově vybudovaném hřišti v Lánech. Zde se nám trochu malá kopaná změnila na kopanou střední. Z malého areálu za gymnáziem jsme  začali hrát na  větší hřiště, vytyčené šířkou hřiště a prostorem mezi středovou čárou a velkým vápnem.  Díky této změně došlo i k úpravě hracího systému, kdy na hřišti hraje 5 hráčů a brankář. Celá tato změna přispěla k fotbalovému pojetí hry a kráse fotbalu.